Openstellen kruispunt Polendam

Vanaf maandag 27 juni 2016 zal het kruispunt brug 5/Polendam/Steenbakkersdam voor een week opengesteld worden voor alle verkeer.

wegenwerken small_10Je kan dan de werf binnenrijden via brug 5 of de Nachtegaalstraat en de werf enkel verlaten via brug 5/Polendam/Steenbakkersdam. De vogelzangstraat zal niet gebruikt kunnen
worden, aangezien PIDPA hier werken heeft uit te voeren. Vanaf 4 juli zal de oude regeling (binnen via Nachtegaalstraat, buiten via Vogelzangstraat) opnieuw van kracht zijn.

Ter hoogte van het kruispunt N132 x Vossenbrugstraat zal de rijweg volledig (fysiek) worden afgesloten. Bewoners die wonen tussen brug 5 en de Vossenbrugstraat kunnen dan enkel hun woning bereiken via het kruispunt aan brug 5.

De aannemer zal tevens nog een brief bezorgen aan de bewoners binnen de werfzone waar
in grote lijnen de planning tot half september zal worden meegedeeld .

Plaats voor tachtig extra bedrijven op De Kluis

De uitbreiding van bedrijvenzone De Kluis in Hoogstraten is een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor wegen- en infrastructuurwerken. Op de uitbreiding van 40 hectare is plaats voor een 80-tal bedrijven. Die zullen samen naar schatting een 1000-tal mensen tewerkstellen.

De KluisAan de Heuvelstraat komt een zone voor kleinere bedrijven. Verder schommelen de kavels tussen 2.500 en 5.000 vierkante meter. De nieuwe zone krijgt een duurzame ontwikkeling. Er worden al voorzieningen getroffen voor de aanleg van een warmtenet in combinatie met het opwekken van geothermische energie. Omdat de zone zich in een beekvallei bevindt, komen er bufferzones voor hemelwater. Fietsers krijgen de beschikking over een dubbelrichting fietspad en fietssuggestiestroken.

Beperkingen
In principe kunnen de wegwerkzaamheden eind dit jaar starten. Intercommunale IOK voert de besprekingen met gegadigden. Op het terrein is ruimte voor bedrijven die actief zijn in productie, verwerking, recyclage van goederen, bouwnijverheid, onderzoek en logistiek. Agrarische bedrijven, mestverwerking, detailhandel en kantoorgebouwen zijn niet toegestaan.

Nieuwe ambassadeur voor industriezone Mol II

Peter Van De Watering is op de jongste bestuursvergadering van Voka Kempen Oost voorgesteld als de nieuwe ambassadeur voor de industriezone Mol II. Hij volgt Eddy Jennen van Lidwina op, die een tijdje geleden met pensioen ging.

Peter Van De WateringPeter Van De Watering is Service Centre Manager bij Eriks in Mol. Hij staat in voor de dagelijkse leiding van de verkoop en de binnendienst van het bedrijf. Als ambassadeur zal hij het aanspreekpunt zijn voor Voka-leden gevestigd in de industriezone Mol II. ‘Ondernemers die met vragen of problemen zitten, kunnen contact met mij opnemen’, zegt Peter. ‘Ik zal dan die zaken aankaarten binnen het LON-bestuur van Voka Kempen Oost of bij de experts van Voka – KvK Kempen en snel terugkoppelen naar de ondernemer.’

Ondernemend onderdak

Als ondernemer heeft u wellicht een onderdak nodig. U gaat daarvoor op zoek naar een duurzame oplossing (nieuwbouw, renovatie, flexplek, office center, …) ifv van uw bedrijfsactiviteiten. Zowel voor nieuwbouw als renovatie zit de creativiteit niet meer in de gevel alleen maar in het gehele traject  van ontwerp, planning, (ver)bouwen, beheren, onderhoud, …. . Ondernemen vraagt om flexibiteit, inspelen op kansen en deze optimaliseren, de context en de stakeholders spelen mee, … het is een dynamisch geheel. En dat vertaalt zich ook in de bedrijfshuisvesting. Het is een boeiende uitdaging geworden.

Ondernemend onderdakLON Voka Kempen Midden wil samen met een aantal ondernemers en Luc Schepers van M10-architecten een visie ontwikkelen over bedrijfshuisvesting. Een werkgroep zal zich verdiepen in bedrijfshuisvesting, een klankbord bieden en inzichten aanreiken (eventueel ism met expert-sprekers) opdat de ondernemer dit kan integreren in zijn ondernemersplannen:  van een visie in bedrijfshuisvesting tot concrete antwoorden op vragen over de organisatie van de werkplek, duurzame energie, veiligheid, … .

Bent u ook geboeid in de integratie van ondernemen en huisvesten? Heeft u misschien interesse om deel uit te maken van deze werkgroep?

Dan bent u van harte welkom op ons kick-off moment op 24 maart 2016 om 18.00u bij M10-architecten, Gierlebaan 51, 2275 Lille. http://www.m10-architecten.be/

Wij zorgen voor een boeiende presentatie en een boeiende netwerkavond en een niet te versmaden hapje en drankje.

Uw deelname graag bevestigen, ten laatste op 21 maart, via reply aan guido.evens@voka.be

 

Koen Van den Brande

voorzitter LON Voka Kempen Midden

Learn@work

Vanaf het schooljaar 2016-2017 richt het Klein Seminarie in Hoogstraten in alle TSO-richtingen van het zesde jaar (secretariaat-talen, boekhouden-informatica en handel) stages in. Opdat bedrijven en scholen elkaar in deze zoektocht gemakkelijk kunnen vinden, nodigt het Klein Seminarie de bedrijven van harte uit op een infoavond. Deze vindt plaats op donderdag 10 maart 2016 vanaf 17u30 in het auditorium van het Klein Seminarie.

LearnatworkHet programma verloopt als volgt:

  • een infosessie

met gelegenheid tot vragen aan een panel van leerkrachten, stagementoren en stagebegeleiders

  • een presentatie

door oud-leerlinge Lindsay Cleymans over haar stage-ervaring van vorig schooljaar

  • een receptie

met mogelijkheid tot netwerking

Indien er bedrijven zijn die nu al interesse tonen, kunnen zij alvast contact opnemen via mail: livarda.vanderheijden@klein-seminarie.be (coördinator stages).

Ondernemend Turnhout te gast bij Theater Stap

Op vrijdagavond 26 februari is Ondernemend Turnhout te gast bij Theater Stap (Brugstraat 55, 2300 Turnhout). Op uitnodiging van het stadsbestuur en 9 professionele Turnhoutse kunstenspelers. Het wordt een boeiende kennismaking met de drijvende krachten achter Ar-Tur, Het Gevolg, Kaaiman, Kunst in Zicht, Mooov, Storm Op Komst, Theater Stap en de Warande. Zij zetten Turnhout in Vlaanderen op de kaart. Qua citymarketing kan dat tellen. 26 februari is een unieke kans om deze organisaties op één avond beter te leren kennen en – wie weet – bruggen te bouwen?  

Ondernemend-TurnhoutProgramma

19.00 uur Ontvangst door de acteurs van Stap

19.15 uur Inleiding door burgemeester Vos, schepen Wittebolle en Hermans

19.30 uur Voorstelling Ondernemend Turnhout in 2016 door Pat van Roey en Inge Van Genechten

19.40 uur Pitch culturele organisaties: werking, ambities en toekomstplannen.  We werken met een doorschuifsysteem. U krijgt de kans 3 organisaties beter te leren kennen en uw vragen te stellen. Met intermezzo’s van ex-stadsdichter Wim Paeshuyse

20.40 uur Kortfilm Hunker van Turnhoutenaar Harm Dens met Tom Dewispelaere en Tiny Bertels.

21.00 uur Receptie

Het is vrijdagavond voor iedereen, dus breng gerust uw partner of collega’s mee. Ze zijn van harte welkom op deze boeiende culturele netwerkavond.

Inschrijven doe je door ten laatste 15 februari een mail met onderwerp Ondernemend Turnhout te sturen aan inge@vanhout.pro. Indien je een voorkeur hebt voor de culturele organisaties waarvan je de pitch wil horen, geef dan je top 3 door. Zoniet maken wij deze keuze graag voor jou. Geef zeker je naam en functie op.

Graag tot 26 februari!

Inge van Genechten (Vanhout.pro) en Pat Van Roey (VanRoey.be)

ondervoorzitter en voorzitter

 

Ondernemend Turnhout?

Even in herinnering brengen: Ondernemend Turnhout brengt ondernemers en managers uit de verschillende industriezones samen om te netwerken en te werken aan het positieve imago van Turnhout als stad om in te werken en te ondernemen. We willen opportuniteiten en knelpunten aanpakken en de contacten met het Turnhoutse stadsbestuur en andere spelers zoals onderwijs, cultuur … verstevigen. Dit gebeurt onder de warme vleugels van Voka Kempen en Voka Kempen Midden, maar je hoeft geen lid te zijn van Voka om deel te nemen aan de activiteiten van Ondernemend Turnhout. In 2015 werd vooral gewerkt rond citymarketing. Het jaarprogramma 2016 (4 activiteiten) stellen we graag aan u voor op 26 februari.

De weg naar uw bedrijf makkelijker vinden

De stad Hoogstraten is voor de bewegwijzering van, naar en op de industriezones overgeschakeld op kade- of havennummering. Hierbij wordt het verkeer vanaf de snelweg rechtstreeks tot aan de ingang van het bedrijf geleid. Zodoende wil de stad het zoekverkeer geen kans geven en de aantrekkelijkheid van de industriezones verbeteren.

Wegwijzers HoogstratenIndustriezones hernoemd

In Hoogstraten beschikken we over twee regionale bedrijvenzones, De Kluis en Transportzone Meer, en drie lokale zones, meestal gekend als De Ster, de Ambachtszone Minderhout (officieel Beekheyde) en Meirberg. Maar omdat deze zones voortaan zullen gekoppeld worden aan een op- en afrit van de snelweg E19, komt er op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer een aanpassing. Voortaan zullen de zones gekoppeld aan de Afrit 2 Loenhout/Hoogstraten allemaal onder de noemer Kluis door het leven gaan: Kluis Zone 1 (de huidige De Kluis), Kluis Zone 2 (Gammel in Rijkevorsel) en Kluis Zone 3 (De Ster). De zones die zijn gelinkt aan de afrit 1 Meer/Zundert worden dan Heydeberg Zone 1 (Meirberg) en Heydeberg Zone 2 (Ambachtszone). En tenslotte behoudt de Transportzone haar naam.

Kluis Z.1 nr. 1350

Op de zone zelf krijgen de bedrijfstoegangen een nummer toegewezen, die ze dan in hun communicatie met hun leveranciers, klanten en transporteurs kunnen gebruiken. Vanaf de snelweg zal u dan geleid worden naar de juiste zone en vervolgens naar de juiste straat, het juiste bedrijf en de juiste toegang, zonder dat u meer moet weten dan bijvoorbeeld Kluis Z.1 nr. 1350.

Het voordeel van dit systeem is dat het internationaal gekend is. Deze nummering zorgt immers voor een geleide toeleiding naar de eindbestemming zonder dat men moet zoeken naar de straat of het nummer, dat in sommige zones zelfs totaal ontbreekt.

Tot voor kort was er enkel een zonale aanduiding A1, A2, B, C…voorzien op de Transportzone, maar die voldeed duidelijk niet. De vrachtwagenchauffeurs moesten er (te) lang zoeken voor ze op hun bestemming kwamen. Erger nog: ook de hulpdiensten moesten te vaak en te lang zoeken voor ze op de plaats van het onheil arriveerden. Dit bracht ongewild levens in gevaar.

Bovendien waren ook de bedrijven op de andere industriezones vragende partij om hun bezoekers vanaf de snelweg te kunnen leiden naar het bedrijf. Dit is voor de kleinere zones en voor individuele bedrijven onbestaande en zelfs niet toegestaan. Deze vragen werden nu meegenomen in dit nieuwe systeem.

Om de nummering binnen de zones zo duidelijk en eenduidig te houden, heeft het stadsbestuur ervoor geopteerd om de nummers 1000-1999 voor te behouden aan Kluis Z1, de nummers 3000-3999 te linken aan Kluis Z.3. Idem voor de nummers binnen de zones Heydeberg Z1 (1000-1999) en Z2 (2000-2999).

Marc Haseldonckx (Schepen van mobiliteit): “Het stadbestuur heeft een duidelijke visie op mobiliteit. We streven de combinatie van een veilige dorpskernen en een optimale bereikbaarheid van onze industriezones, ook voor onze veiligheidsdiensten. Deze visie komt ook tot uiting in het mobiliteitsplan Noorderkempen: het operationeel maken van de zgn. vrachtwagensluizen in de nabije toekomst en het stimuleren van de fiets in het woon-werkverkeer.”

Afstemming

Voor de zone Gammel hebben we Kluis Z2 gereserveerd. Of zij hiervan gebruikmaken, is aan hen. In de transportzone hanteren we meerdere duizendtallen (1000-4999). De nummers 5000 tot 5999 reserveren we voor ontwikkelingen in Zundert en het nummer 6000 tot 6999 is voor Hazeldonk (Breda), zodat ook hier geen verwarring kan ontstaan in de nummering.

Ook met de andere Belgische gemeenten werd dit systeem vooraf afgetoetst, evenals met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) die instaat voor alle Gewestwegen. Ook de bedrijven werden bevraagd en de adviesraad Lokale Economie nam haar adviserende functie waar.

Dienst Lokale Economie “Een aantal keer per jaar kregen we wel de vraag naar een betere nummering van onze bedrijven of opmerkingen dat vrachtwagens ergens stranden waar ze niet moeten zijn. In de omliggende gemeenten vonden we niet echt een systeem dat voldeed aan onze verwachtingen. We zijn onze mosterd dan maar over de grens gaan halen, waar op de industrieterreinen vooral met nummers wordt gewerkt. Nummers zijn immers internationaal gekend, ook door de Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs die vaak een Slavische taal spreken of zelfs het Kyrillisch schrift hanteren. Ondertussen zijn er ook in België al een aantal gemeenten die dit systeem hebben ingevoerd, zoals Genk en Turnhout. Ook het Agentschap voor Wegen en Verkeer steunt ons bij de invoering en zou dit systeem graag uitrollen over gans Vlaanderen.”

Dorpskernen ontlast

Het project is onderdeel van het ruimere mobiliteitsplan van de stad Hoogstraten met als bijkomende doelstelling het zoveel mogelijk ontlasten van de dorpskernen. Het is tenminste onze betrachting om aan het zoekverkeer een halt toe te roepen. Het zoekverkeer zorgt immers altijd en onnodig voor overlast, ook op de zones zelf.

Zo vermijden we dat vrachtwagens zich aanmelden in de Veilingstraat, terwijl ze op de terreinen van Veiling Hoogstraten moeten zijn. Of ze komen aan in De Kluis, wanneer ze op de Transportzone moeten zijn, waarbij ze dan vaak door de dorpskernen van de ene zone naar de andere rijden.

Kosten

De kosten worden verdeeld tussen de stad en de bedrijven. De stad zorgt voor de wegwijzers en het nummerbord aan het bedrijf. In ruil moeten de bedrijven ervoor zorgen dat het nummerbord goed leesbaar vanaf de straatkant op hun bedrijfsterrein wordt aangebracht. De bedoeling van de stad is om dit op korte termijn verplicht te maken voor de bedrijven op de industriezones, naar analogie met de huisnummers. De bedrijven hebben er immers alle belang bij dat dit goed wordt toegepast.

Uiteraard vraagt de stad de bedrijven op deze zones om voortaan deze nieuwe nummering te hanteren in hun communicatie: bestelbons, leverbons,… Op termijn is het de bedoeling om deze nummering ook mee te laten opnemen in de gegevens van de Global Positioning System (GPS).

Timing

De wegwijzers worden tussen half november en half december aangeleverd. De bedrijfsbordjes in de maand december. Voor het einde van het jaar zullen deze in het straatbeeld verschijnen.

 

Voka Kempen Oost en CLW De Vesten organiseren ‘Broodje ondernemen’

Voka – KvK Kempen Oost organiseerde op 1 en 4 december het initiatief ‘broodje ondernemen’ voor de 7e jaars bouw, lassen, logistiek, verkoop … van het Centrum voor Leren en Werken uit Balen (www.clwdevesten.be) . Enkele ondernemers eten samen met de leerlingen hun boterhammen op en vertellen vrijuit over hun bedrijf en hun job als ondernemer.

Broodje ondernemen Balen (640x425)“Met een aantal ondernemers gaan we ‘s middags onze boterhammen opeten op school en knopen het gesprek aan met leerlingen in het secundair onderwijs. Zo helpen we studenten bij het maken van hun professionele keuze door hen te informeren over wat het bedrijfsleven en het ondernemerschap allemaal te bieden heeft”, aldus Cor Wintermans, LON promotor onderwijs – ondernemen voor Voka Kempen Midden en tevens peetvader van ‘broodje ondernemen’ in de Kempen. Leerlingen kunnen op deze manier zeer direct vragen stellen over hoe het is om te werken in een bedrijf maar ook hoe het is om zelf te ondernemen en wat er allemaal bij komt kijken. Voor de studenten is dit een ideale gelegenheid om laagdrempelig in contact te treden met ondernemers en hun toekomst meer vorm en duidelijkheid te geven.

Via dit soort initiatieven wil Voka – KvK Kempen een goede aansluiting realiseren tussen onderwijs en bedrijfswereld. Door scholen meer in contact te brengen met bedrijven beseffen ze ook beter wat er op de arbeidsmarkt speelt. Maar ook de bedrijfsleiders willen de leerling van vandaag ontmoeten, informeren en enthousiasmeren. Zij zijn misschien de medewerker of ondernemer van morgen. Door hen te inspireren voor het maken van goede keuzes, verzekeren we ook de toekomst van onze industrie. De inspirerende verhalen van ondernemers vind je ook terug op www.start-upantwerp.be

Ondernemers van dienst waren deze keer:

  • Dirk Spooren bedrijfsleider                                    http://be.orakel.com/
  • Cor Wintermans bestuurder                                       http://www.mmarkt.be/
  • Sam Daems directeur                                            http://www.benrbouwgroep.be/

 

Heeft u als bedrijfsleider interesse om een bijdrage te leveren aan ‘broodje ondernemen’, stages of bedrijfsbezoeken aan te bieden? Bent u als school op zoek naar enthousiaste ondernemers? Meld u dan zeker aan op www.onderwijs-ondernemen.be

Stedelijke Handelsschool Turnhout en bedrijven slaan de handen in elkaar

Dankzij een samenwerking met Soudal NV (www.soudalgroup.com) en Van Rooijen Logistiek (www.vanrooijen.nl) uit Turnhout konden de leerlingen 7 logistiek van de Stedelijke Handelsschool Turnhout een heftruck- en reachtruckopleiding volgen.

Handelsschool TurnhoutDe attestering gebeurde door een derde partner, NOA-trainings (www.noatrainings.be) eveneens uit Turnhout. Dankzij dit attest kunnen de leerlingen nu tijdens hun stage in bedrijven de heftruck/reachtruck bedienen.

De school is uiteraard zeer tevreden met deze manier van werken en bedankt de verschillende bedrijven voor de prettige samenwerking.

Onderwijs dat in contact staat met de arbeidsmarkt, is van essentieel belang om voldoende technisch geschoold talent tewerk te stellen en de ervaringskloof te dichten. Voka brengt scholen en bedrijven bij elkaar om gezamenlijke leertrajecten uit te stippelen. Voka ontwikkelde daarom ook een digitale tool voor scholen en bedrijven om vraag/aanbod uit te wisselen omtrent stages, werkplekken, bezoeken, materialen, mensen, …

Wil u als school of bedrijf ook dergelijke samenwerkingen aangaan, maak u dan zeker kenbaar op onze digitale tool www.onderwijs-ondernemen.be